Home Freelancen

Freelancen

Het Handboek Eigen Baas heeft diepe wortels. Begin jaren negentig – ik was nog geen journalist – adviseerde ik startende ondernemers en schreef op basis daarvan een eerste boekje over freelancen. In 1996 verscheen de oerversie van het Handboek, dat in de loop van de afgelopen twee decennia steeds werd herzien en geactualiseerd en dat uitgroeide tot het standaardwerk over een eigen bedrijf. Zie hier en hier wat recensies. Sinds 2024 stelt mijn uitgever het gratis beschikbaar, download hier een exenplaar.

Ook kwam er een handzame gids uit, die een eigen praktijk behandelt aan de hand van 109 vragen.

Op deze site staan ook losse artikelen over freelancen. Klik hier.